Search Filter

Tipo de Documento

Nível Bibliográfico

Autor

Data

Editor

Coleção

Assunto

Forma do Assunto

Língua

Público-alvo

 
Página 1 de 1 1
Texto
[495]
Espanha. Arquivo do Reino de Galicia - Colección de postais a Coruña : 1900-1940. [S.l.] : Xunta de Galicia, 1992. 215 p.;. ISBN 84-453-0355-4
Texto
[494]
Espanha. Arquivo do Reino de Galicia - Palacios para un archivo real. [S.l.] : Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental, D.L. 1995. 210 p.;. ISBN 84-453-1457-2
Texto
[1921]
Espanha. Arquivo do Reino de Galicia - Real Audiencia de Galicia : catálogo de preitos e expedientes de mosteiros. 2ª ed1ª ed. em papel. Galicia : Xunta, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2007. 1470 p.. ISBN 978-84-453-4534-4
Texto
[1597]
Espanha. Arquivo do Reino de Galicia - Murguía e o arquivo do reino de Galicia. Galicia : Xunta, 2000. 174 p.. ISBN 84-453-2809-3
Texto
[496]
Espanha. Arquivo do Reino de Galicia - Colección cartográfica Martínez Barbeito. [S.l.] : Xunta de Galicia, 1991. 139 p.;. ISBN 84-4530-241-8
Texto
[1210]
Espanha. Arquivo do Reino de Galicia - Familia Aperribay Pita da Veiga : inventario do fondo documental. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2002. 179 p.. ISBN 84-453-3415-8
Página 1 de 1 1