Search Filter

Tipo de Documento

Nível Bibliográfico

Autor

Data

Editor

Coleção

Assunto

Forma do Assunto

Língua

Público-alvo

 
Página 1 de 1 1
Texto
MFN: 496
Estado: n    Tipo: a    Nível bibl.: m    Nível hierárquico:      Nível de cod.:      Forma de desc.: 

001:0000496
005:20070918183723.0
010:  ^a84-4530-241-8
021:  ^aES^bC-548-91
035:  ^a496
035:  ^a496
095:0000625
100:  ^a19990831d1991    k  y0pory0103    ba
101:0 ^aspa
102:  ^aES
200:1 ^aColección cartográfica Martínez Barbeito^fArquivo do Reino de Galicia
210:  ^a[S.l.]^cXunta de Galicia^d1991
215:  ^a139 p.;^cil.^d30 cm
225:2 ^aCatálogos de exposicións
686:  ^a012
710:02^aEspanha^bArquivo do Reino de Galicia
930:  ^d012/39
Texto
MFN: 1212
Estado: n    Tipo: a    Nível bibl.: m    Nível hierárquico:      Nível de cod.:      Forma de desc.: 

001:0001212
005:20040115150243.0
010:  ^a84-453-3472-7^doferta
021:  ^aES^bC-457-2003
100:  ^a20040115d2003    k  y0pory0103    ba
101:0 ^aspa
102:  ^aES
200:1 ^aArquivo renovado^earquivo do Reino de Galicia^fcoord. Gabriel Quiroga Barro
210:  ^aSantiago de Compostela^cXunta de Galicia^d2003
215:  ^a104 p.^cil.^d30 cm
225:2 ^aCatálogos de exposicións
305:  ^aObras publicadas no âmbito de "Exposición arquivo renovado: Arquivo do Reino da Galicia" organizada pela Xunta de Galicia em 2003.
606:  ^aArquivos históricos^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aSistemas nacionais de arquivos^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aFundos de arquivos^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aArquivística^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aGuias^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
610:0 ^aEspanha
686:  ^a013^2BAD
702: 1^aQuiroga Barro^bGabriel^4340
710:02^aEspanha^bXunta de Galicia
930:  ^d013/43^lBAD
Texto
MFN: 1209
Estado: n    Tipo: a    Nível bibl.: m    Nível hierárquico:      Nível de cod.:      Forma de desc.: 

001:0001209
005:20040114163521.0
010:  ^a84-453-3413-1^doferta
021:  ^aES^bC-2871-2002
100:  ^a20040114d2002    k  y0pory0103    ba
101:0 ^aspa
102:  ^aES
200:1 ^a<Os >arquivos privados e a nobreza^e<un >apuntamento histórico-arquivístico
200:^e<o >caso galego a través do fondo do Marquesado de "San Martín" de Ombreiro [ARG]^fVítor Manuel Migués
210:  ^aSantiago de Compostela^cXunta de Galicia^d2002
215:  ^a190 p.^cil.^d24 cm
225:2 ^aEstudios^v3
606:  ^aArquivos privados^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aArquivos nobiliários^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aOrganização de arquivos^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aDescrição arquivística^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
686:  ^a016^2BAD
700: 1^aMigués^bVítor Manuel
930:  ^d016/11^lBAD
Texto
MFN: 1210
Estado: n    Tipo: a    Nível bibl.: m    Nível hierárquico:      Nível de cod.:      Forma de desc.: 

001:0001210
005:20040114165041.0
010:  ^a84-453-3415-8^doferta
021:  ^aES^bC-2872-2002
100:  ^a20040114d2002    k  y0pory0103    ba
101:0 ^aspa
102:  ^aES
200:1 ^aFamilia Aperribay Pita da Veiga^einventario do fondo documental^fdir. Gabriel Quiroga Barro
210:  ^aSantiago de Compostela^cXunta de Galicia^d2002
215:  ^a179 p.^cil.^d24 cm
225:2 ^aArquivos de Galicia^iInstrumentos de descrición^v6
606:  ^aInventários^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aArquivos de família^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aFundos de arquivos^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aQuadros de classificação^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
686:  ^a012^2BAD
702: 1^aQuiroga Barro^bGabriel^4300
710:02^aEspanha^bArquivo do Reino de Galicia
930:  ^d012/46^lBAD
Texto
MFN: 1211
Estado: n    Tipo: a    Nível bibl.: m    Nível hierárquico:      Nível de cod.:      Forma de desc.: 

001:0001211
005:20040115150228.0
021:  ^aES^bC-2122/03
100:  ^a20040115d2003    k  y0pory0103    ba
101:0 ^amul
102:  ^aES
200:1 ^aExposición arquivo renovado^earquivo do Reino de Galicia^fGabriel Quiroga Barro
210:  ^aSantiago de Compostela^cXunta de Galicia^d2003
215:  ^a20 p.^d21 cm
305:  ^aObras publicadas no âmbito de "Exposición arquivo renovado: Arquivo do Reino da Galicia" organizada pela Xunta de Galicia em 2003.
606:  ^aArquivos históricos^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aSistemas nacionais de arquivos^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aFundos de arquivos^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aArquivística^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aGuias^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
610:0 ^aEspanha
686:  ^a013^2BAD
702: 1^aQuiroga Barro^bGabriel^4070
710:02^aEspanha^bXunta de Galicia
930:  ^d013/41^lBAD
Texto
MFN: 495
Estado: n    Tipo: a    Nível bibl.: m    Nível hierárquico:      Nível de cod.:      Forma de desc.: 

001:0000495
005:20070918183720.0
010:  ^a84-453-0355-4
021:  ^aES^bM-1.167-1992
035:  ^a495
035:  ^a495
095:0000624
100:  ^a19990831d1992    k  y0pory0103    ba
101:0 ^aspa
102:  ^aES
200:1 ^aColección de postais a Coruña^e1900-1940^fArquivo do Reino de Galicia
210:  ^a[S.l.]^cXunta de Galicia^d1992
215:  ^a215 p.;^cil.^d30 cm
225:2 ^aCatálogos de exposicións
686:  ^a012
710:02^aEspanha^bArquivo do Reino de Galicia
930:  ^d012/38
Texto
MFN: 1213
Estado: n    Tipo: a    Nível bibl.: m    Nível hierárquico:      Nível de cod.:      Forma de desc.: 

001:0001213
005:20040115150303.0
021:  ^aES^bC-458-2003
100:  ^a20040115d2003    k  y0pory0103    ba
101:0 ^aspa
102:  ^aES
200:1 ^aBreve guía^efondos documentais^fGabriel Quiroga Barro
210:  ^aSantiago de Compostela^cXunta de Galicia^d2003
215:  ^a42 p.^d30 cm
305:  ^aObras publicadas no âmbito de "Exposición arquivo renovado: Arquivo do Reino da Galicia" organizada pela Xunta de Galicia em 2003.
606:  ^aFundos de arquivos^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aArquivística^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
606:  ^aGuias^2Tesauro de Biblioteconomia e Documentação do CINDOC
610:0 ^aEspanha
686:  ^a013^2BAD
702: 1^aQuiroga Barro^bGabriel^4070
710:02^aEspanha^bXunta de Galicia
930:  ^d013/42^lBAD
Texto
MFN: 399
Estado: n    Tipo: a    Nível bibl.: m    Nível hierárquico:      Nível de cod.:      Forma de desc.: 

001:0000399
005:20080222154024.0
010:  ^a84-453-1813-6
021:  ^aES^bC-1072-96
035:  ^a0000399
035:  ^a399
095:0000527
100:  ^a19990729d1996    k  y0pory0103    ba
101:0 ^aspa
102:  ^aES
200:1 ^a<La >Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino^fPedro López Gómez
210:  ^aSantiago de Compostela^cXunta de Galicia^d[1996]
215:  ^a2 v.^d24 cm
327:1 ^a1º v. - 1-729 p
327:^a2º v. - 730-1467 p.
686:  ^a011
700: 1^3569
700:^7ba^8por^aLópez Gómez^bPedro
930:  ^d011/38A
930:  ^d011/38B
Página 1 de 1 1