Filtro da Pesquisa

 
   
Texto
Real Audiencia de Galicia : catálogo de preitos e expedientes de mosteiros
Por Arquivo do Reino de Galicia
Galicia : Xunta, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2007
(Arquivos de Galicia. Instrumentos de descrición ; 7)
Texto