Filtro da Pesquisa

 
   
Texto
MFN: 478
Estado: n    Tipo: a    Nível bibl.: m    Nível hierárquico:      Nível de cod.:      Forma de desc.: 

001:0000478
005:20070918183618.0
010:  ^a84-7794-516-0
021:  ^aES^bB-30304-97
035:  ^a478
035:  ^a478
095:0000607
100:  ^a19990830d1997    k  y0pory0103    ba
101:0 ^aspa
102:  ^aES
200:1 ^aProposta de reglament del servei d'Arxiu Municipal^fAssociació d'Arxivers de Catalunya
210:  ^aBarcelona^cDiputació de Barcelona, Àrea de Cultura, Oficina de Patrimoni Cultural^d1997
215:  ^a61 p.^d21 cm.
686:  ^a014
710:02^aAssociació d'Arxivers de Catalunya
930:  ^d014/6