Filtro da Pesquisa

 
   
Texto
[846]
Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona : 2001. Barcelona : Ajuntament, 2001. 231 p.