Filtro da Pesquisa

 
   
Texto
[2007]
; López Gómez, Pedro  ;  ; Santos Paz, José Carlos, ed. lit. - Guía para bibliotecas escolares. A Coruña : Universidade : Consellería de Traballo-Fondo Social Europeo, 2009. 376 p.. ISBN 978-84-9749-386-4