Filtro da Pesquisa

 
   
Texto
Guía para bibliotecas escolares
Por ed. Pedro López Gómez, José Carlos Santos Paz
A Coruña : Universidade : Consellería de Traballo-Fondo Social Europeo, 2009
(Cursos, Congresos e Simposios ; 102)
Texto